Χαρτιά / Δικαιολογητικά για Πολιτικό Γάμο (2023)

Πόσο Κοστίζει Ένας Γάμος | Έξοδα / Κόστος Γάμου - Ποιος Πληρώνει Τί

Δικαιολογητικά για Πολιτικό Γάμο (κάτοικοι Ελλάδος)

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για πολιτικό γάμο είναι:

Ραντεβού στο δήμο

Καλό είναι να το μεριμνήσετε για αυτό αρκετές εβδομάδες πριν – το ραντεβού κλείνεται στο δήμο που βρίσκεται η κατοικία σας.

Αίτηση

Η αίτηση χορηγείται από τον εκάστοτε Δήμο.

Kotsonis

Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86

Υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ.,  είναι κάτοικος συγκεκριμένου Δήμου και ποιο γάμο τελεί (πχ πρώτο γάμο, δεύτερο κοκ).

Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό γέννησης συζύγου

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συζύγου

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

  • Για τους διαζευγμένους απαιτείται ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου στην οποία θα είναι καταχωρημένη η λύση του (από το Ληξιαρχείο του Δήμου που τελέστηκε ο γάμος).
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος (χήρους/ χήρες).
  • Για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης στην οποία θα είναι καταχωρημένη η λύση του (από το Ληξιαρχείο του Δήμου που δηλώθηκε το σύμφωνο συμβίωσης).

Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλονύμφου

Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ  του τελευταίου εξαμήνου ή εκκαθαριστικό εφορίας.

Δημοσίευση σε εφημερίδα

Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα) ή ηλεκτρονική αναγγελία μέσω internet στην οποία να αναφέρονται με ακρίβεια τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονοματεπώνυμα των γονέων τους, ο τόπος γέννησης, ο τόπος τελευταίας τους κατοικίας και ο Δήμος στον οποίο θα τελεστεί ο γάμος.

Παράβολο χαρτοσήμου 18€ για κάθε μελλόνυμφο

Το παράβολο θα πρέπει να εκδοθεί στο όνομα το κάθε ένα από τους μελλονύμφους.

Μπορείτε να το εκδώσετε το παράβολο online εδώ στην κατηγορία Πολίτες & Επιχειρήσεις >> e-Paravolo.

Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δήμος (Όλοι οι Δήμοι) > Κατηγορία Παραβόλου: Πολιτικός Γάμος > Τύπος Παραβόλου: [2386] Παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου.

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και πληρώνετε online ή στο ταχυδρομείο.

Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών και χρειάζεται αυτοπρόσωπη προσέλευση.

Δικαιολογητικά για Έκδοση Άδειας Πολιτικό Γάμου Ελλήνων Κατοίκων Εξωτερικού

Για έκδοση άδειας γάμου Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού, θα χρειαστείτε επιπλέον:

  1. Αίτηση από την εκάστοτε προξενική αρχή κατοικίας
  2. Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα φροντίσει για την κατάθεση των δικαιολογητικών καθώς και για την παραλαβή της άδειας γάμου

Στα έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.

Εάν ένας εκ των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, τα παραπάνω στοιχεία θα αναγραφούν και με λατινικούς χαρακτήρες.

Σύμφωνα με το νεότερο νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Δικαιολογητικά για Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου Προσφύγων Κατοίκων Ελλάδας

Για έκδοση άδειας γάμου Προσφύγων κατοίκων Ελλάδας, θα χρειαστείτε επιπλέον:

  1. Αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι πολιτικός πρόσφυγας (σχετική απόφαση Ελληνικής Αρχής)
  2. Ταξιδιωτικό έγγραφο που χορηγείται από την Ελλάδα (το πρωτότυπο και φωτοτυπία)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Πρωινό: Όλα Όσα Πρέπει να Γνωρίζεις για Αυτό το Γεύμα

ΕΠΟΜΕΝΟ

Κοσμήματα με Τεχνητό Διαμάντι: Εντυπωσιακά & Οικονομικότερα

Μην χάσετε...