Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον – Β’ Κύκλος | Σεπτέμβριος 2019 – Τί θα Πρέπει να Γνωρίζετε

Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2019 ξεκινά η έναρξη των αιτήσεων ένταξης στο νέο κύκλο του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’οίκον – Β’ Κύκλος”. Μάθετε τι προβλέπει!

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον - Β’ Κύκλος | Σεπτέμβριος 2019

 
Στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελλάδας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η εξοικονόμηση της ενέργειας.

Η ενέργεια που καταναλώνεται στην Ελλάδα δύναται να μειωθεί με τη χρήση τεχνικών μεθόδων, νέων τεχνολογιών και υλικών, φιλικών ως προς το περιβάλλον.

Η πιο γνωστή μορφή εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα, είναι η ανακύκλωση υλικών/απορριμμάτων.

Πρόσφατα έχει αρχίσει να γίνεται γνωστή και η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων.

Μεγάλο μέρος της ενέργειας της χώρας, ξοδεύεται και καταναλώνεται από τα κτίρια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα κτίρια στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί προ του έτους 1985.

Ως εκ τούτου τα υλικά κατασκευής αλλά και οι τεχνολογικές μέθοδοι για μόνωση/ψύξη/θέρμανση των κτιρίων, είναι πεπαλαιωμένες και ιδιαίτερα ενεργοβόρες.

Ειδικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών της χώρας, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 80% αυτών, έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985 και η ενεργειακή τους κατάσταση δύναται να αναβαθμιστεί σημαντικά.

Ήδη από το έτος 2013, έχει ξεκινήσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομασία “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον“, που αφορούσε στη χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με χρήση ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Το χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα υφίσταται τροποποιημένο, μέχρι και σήμερα.

Στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2019 αναμένεται η έναρξη των αιτήσεων ένταξης στο νέο κύκλο του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’οίκον – Β’ Κύκλος”

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, παρατίθενται στη συνέχεια.

ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, για να ενταχθεί ένα ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί στην αρμόδια οικονομική εφορία ως ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ και έχει ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ.

Το κριτήριο της κύριας κατοικίας ικανοποιείται έστω και αν ο ενοικιαστής της εν λόγω κατοικίας την έχει δηλώσει ως κύρια, στη φορολογική δήλωσή του.

Επίσης στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος” εντάσσονται και πολυκατοικίες.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα δευτερεύουσες κατοικίες (πχ οι εξοχικές) ή ακίνητα με άλλη χρήση εκτός αυτής της κατοικίας

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Οι χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος”, κατηγορίες εργασιών, είναι συγκεκριμένες και αφορούν σε:

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Περιλαμβάνει την αφαίρεση και απομάκρυνση (αποξήλωση) των παλαιών κουφωμάτων και την προμήθεια και τοποθέτηση νέων παραθύρων (υαλοπίνακες) και πορτών εξωτερικού χώρου, με τα εξώφυλλα παραθύρων και πορτών, καθώς και την τοποθέτηση σκιάστρων ως συμπληρωματικές εργασίες (σύστημα κουτί-ρολό, εξώφυλλα, σκίαστρα, τέντες).

Δεν συμπεριλαμβάνονται: “ανοίγματα” προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης

Περιλαμβάνει τις εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής ή εσωτερικής θερμομόνωσης με επιχρίσματα ή πετάσματα, των εξωτερικών χώρων, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας καθώς και την τοποθέτηση σκιάστρων ως συμπληρωματικές εργασίες  (σύστημα κουτί-ρολό, εξώφυλλα, σκίαστρα, τέντες).

Στην κατηγορία μπορεί να ενταχθεί η μόνωση οροφής και η μόνωση επιφάνειας κατοικίας επί πυλωτής.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ).

Επίσης περιλαμβάνει τυχόν σύστημα αυτοματισμού (θερμοδιακόπτες, ηλεκτροβάννες κλπ), σύστημα θερμιδομετρητή κλπ και τα κλιματιστικά (air-condition).

Δεν συμπεριλαμβάνονται: δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και για σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ (τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας).

Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Περιλαμβάνει την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνου.

ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος” δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000€.

ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Το ποσοστό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος” εξαρτάται από το εισόδημα του αιτούντα.

Για το λόγο αυτό υπάρχουν κατηγορίες κατάταξης των αιτούντων βάσει εισοδήματος.

Η κατάταξη στις κατηγορίες γίνεται με βάση τα εισοδήματα της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (υποβολή 2019) του αιτούντα/ωφελούμενου και στις εισοδηματικές κατηγορίες του πίνακα που ακολουθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΠΗΓΗ: https://exoikonomisi.ypen.gr)

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Ο ΑΙΤΟΥΝΤΑΣ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ;

Εκτός του ποσού χρηματοδότησης, απαιτείται η οικονομική συμμετοχή του ωφελούμενου/αιτούντα από το πρόγραμμα.

Το ποσό συμμετοχής του ωφελούμενου καλύπτεται είτε από ίδια κεφάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό με διάρκεια αποπληρωμής δανείου, τα 4 ή 5 ή 6 έτη. Μέρος ή όλο το ποσό των τραπεζικών εξόδων και των τόκων χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα.

Δάνειο, για λόγους εξυπηρέτησης του προγράμματος, δύναται να πάρουν όλοι, ακόμα και οι έχοντες χαμηλό εισόδημα.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ;

Αίτηση στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον- Β’ Κύκλος”, μπορούν να κάνουν όλοι όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί της κατοικίας – Κυριότητα, Ψιλή Κυριότητα, Επικαρπία.

Επίσης για την περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, την αίτηση αναλαμβάνει ο διαχειριστής.

Ο αιτούντας/ωφελούμενος στο πρόγραμμα μπορεί να κάνει μόνο μία αίτηση με το ΑΦΜ του.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ;

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον- Β’ Κύκλος”, θα γίνει ανά Περιφέρεια και συγκεκριμένα:

Από 16.09.2019 στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας.

Από 19.09.2019 στις Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης.

Από 23.09.2019 στις Περιφέρειες: Αττικής, Νοτίου Αιγαίου.

(Οι ως άνω ημερομηνίες έναρξης των αιτήσεων ενδέχεται να τροποποιηθούν)

ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ;

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μόνο, στον ιστότοπο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον- Β’ Κύκλος”, από τον ωφελούμενο: https://exoikonomisi.ypen.gr/

Δεδομένης της μεγάλης ζήτησης για ένταξη ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων.

Επίσης τις αιτήσεις αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν εκ μέρους του ωφελούμενου, τεχνικά γραφεία και εξειδικευμένοι μηχανικοί.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

  • Ταυτότητα ωφελούμενου (είναι το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα και ο τελικός αποδέκτης των κινήτρων)
  • Βεβαίωση μισθοδοσίας
  • Κωδικοί taxisnet ωφελούμενου ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), ή (εάν υπάρχει μίσθωση της κύριας κατοικίας) στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.
  • Οικοδομική άδεια ακινήτου (παρέχεται από το αρχείο της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης) – Επιλέξιμες είναι και οι κατοικίες της παρ.2, του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) (για την περίπτωση ζ της παρ.2 του παραπάνω άρθρου, πρέπει να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου).
  • Βεβαίωση Διεύθυνσης Ακινήτου (παρέχεται μέσω του οικείου ΟΤΑ) – Αν αυτή αναγράφεται διαφορετικά στην Οικοδομική Άδεια  απαιτείται η ταυτοποίηση αρίθμησης ή/και ονομασίας οδού που παρέχεται μέσω του οικείου ΟΤΑ
  • Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ακινήτου
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της κατοικίας με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 26.11.2017 – Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα προαπαιτείται η έκδοση του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο ισχύει για 10 χρόνια. Το κόστος του Α’ ΠΕΑ  οφείλει να καλύψει ο αιτούντας/ωφελούμενος και να αποπληρώσει ηλεκτρονικά στον Ενεργειακό Επιθεωρητή ΠΡΙΝ την αίτηση υπαγωγής. Στην περίπτωση της υπαγωγής του αιτούντα/ωφελούμενου στο πρόγραμμα, τόσο το κόστος του Α’ όσο και του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.
  • Να έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε τράπεζα από τον ωφελούμενο προκειμένου να ενημερωθεί για την πιθανή δανειακή σύμβαση και τα στοιχεία του τραπεζικού υποκαταστήματος.
  • Να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τα συνεργεία εργασιών που θα αναλάβουν τις εργασίες.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας και βάλτε και εσείς ένα μικρό λιθαράκι στη μείωση τους ενεργειακού μας αποτυπώματος σε αυτόν τον πλανήτη – ή τουλάχιστον εξοικονομείστε χρήματα θωρακίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας!